Jejich prostřednictvím nabízíme nejenom informace o aktivitách našeho svazu, ale také reálný pohled na přínosy podnikání v oblasti outdoorové reklamy v širších souvislostech.

Venkovní reklama je neodmyslitelnou součástí života moderní společnosti. Pomáhá firmám informovat o produktech a službách, propaguje kulturní a sportovní akce, získává podporu veřejně prospěšným projektům a přináší užitečné informace.

Svaz provozovatelů venkovní reklamy usiluje o to, aby obor tuto svou funkci plnil odpovědným a veřejně přijatelným způsobem. Hledá a prosazuje rozumná řešení v oblasti regulace a seberegulace.

SPVR a jeho členové již přispěli k odstraňování nelegálních ploch, které zhoršovaly pověst venkovní reklamy či zlepšili technická řešení billboardů, aby neohrožovaly cestující na silnicích a dálnicích. I to přispělo k tomu, že se lidé cítí méně obtěžováni venkovní reklamou méně než reklamou v televizi, ve schránkách či na internetu.

Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) a jeho členové dlouhodobě podporují veřejně prospěšné projekty a organizace. Jen od roku 2007 věnovali členové SPVR neuvěřitelných 180 milionů korun na podporu kultury, sportu, městské samosprávy, nadací a charitativních organizací buď formou přímých peněžních darů nebo poskytnutím mediální plochy na billboardech.