Dopis Haně Třeštíkové, radní MHMP

10.8.2020

Vážená paní radní,

Dovolte mi, prosím, zareagovat na aktuální vypjaté dění kolem reklamních ploch v okolí Nuselského mostu.

Na úvod bych rád předeslal, že vnímám celou situaci jako velmi nešťastný důsledek naprosté absence dialogu mezi municipalitami a provozovateli venkovní reklamy ploch, což mě osobně velice mrzí. Mrzí mě mimo jiné i skutečnost, že se o tomto problému dozvídáme z médií a nikoliv díky společné komunikaci, která by měla být mezi municipalitami a podnikateli běžná. Nota bene podnikateli, kteří jsou největšími soukromými přispěvovateli do rozpočtu hlavního města Prahy a kteří během nedávné koronakrize nezištně přispěli k informovanosti veřejnosti při zavádění preventivních opatření. Je totiž bohužel zřejmé, že negativní vnímání venkovní reklamy, které jste svým jednáním vyvolala, nepadá pouze na společnost BigMedia, spol. s r.o., která plachtu u Nuselského mostu pronajímá a které jsem shodou okolností jednatelem, ale dopadá negativně na všechny provozovatele venkovní reklamy v metropoli. Proto je pro mě tento případ podnětem pro společnou diskuzi nad podobou a koncepcí budoucnosti reklamy ve veřejném prostoru.

Téma reklamy ve veřejném prostoru je kromě aktuálního platného právního rámce skutečně širší problematikou, a rád bych Vás tímto dopisem, stejně tak jako pana primátora MUDr. Zdenka Hřiba, vyzval ke společnému kulatému stolu, kde bychom si mohli věcně vysvětlit, co je konkrétně věcným záměrem Hlavního města Prahy a jaký je názor provozovatelů venkovní reklamy v hlavním městě.

Pevně doufám, že vnímáte, stejně tak jako další reprezentanti veřejné moci, že obchodní společnost BigMedia, spol. s r.o., prodávající reklamní plochy, jež sama nevlastní, provozuje svou činnost zcela v souladu s právním řádem České Republiky. Vaše intervence, byť jakkoliv dobře míněná, do procesu odstraňování reklamních ploch se mně jeví jako poměrně problematická ve smyslu navádění k jednání, které způsobí třetí, soudním sporem nedotčené, straně škodu. Co je však nejvíce znepokojující, je princip uzurpování si role arbitra v daném řízení, které zatím nebylo kvůli dovolání ukončeno. Tato role by přece v demokratickém režimu měla připadnout výhradně a pouze moci soudní a všem jejím instancím. Pokud je možné, aby o vině a trestu rozhodoval někdo, jen protože má moc ovlivnit masy, pak nežijeme v právním státě.

Všichni chápeme hodnotu veřejného prostoru a tak i budoucnost a vize venkovní reklamy je důležité téma, které by mělo být komunikováno transparentně a férově od kulatého stolu a zcela jistě ne jednostranně, nátlakově a skrze sociální a jiná média. Proto bych Vás tímto ještě jednou vyzval ke společné schůzce a diskusi nad řešením problematiky reklamy ve veřejném prostoru, nejen u Nuselského mostu.

S pozdravem,

Ing. Marek Pavlas
prezident SPVR a jednatel BigMedia, spol. s r.o.

Dopis ke stažení: Podepsané PDF