Cíle

  • hájit zájmy provozovatelů venkovní reklamy ve vztahu ke správním orgánům, územním samosprávným celkům a dalším institucím
  • hájit zájmy provozovatelů venkovní reklamy ve vztahu k mediálním a reklamnímu trhu
  • reprezentovat společné zájmy členů svazu vůči reklamnímu trhu
  • podporovat a prezentovat členy svazu v souvislosti s činnostmi, které přímo či nepřímo souvisí s předmětem činnosti svazu
  • garantovat vysokou profesionální a etickou úroveň členů svazu a vysokou odbornost zaměstnanců svazu
  • budovat příznivou image venkovní reklamy u veřejnosti
  • iniciovat žádoucí právní regulaci vztahů vznikajících při poskytování služeb venkovní reklamy a kodifikovat základní pravidla uplatňovaná v těchto vztazích
  • pořádat sportovní, společenské a vzdělávací akce na podporu příznivého mediálního obrazu venkovní reklamy