Praha si chce pořídit vlastní zastávky MHD. Město má zaplatit 350 milionů

10.2.2020

Správu a prodej reklamy na mobiliáři svěří město externí firmě, smlouvu chce uzavřít na pět let. Investici města do zastávek musí ještě schválit zastupitelstvo

Rada hlavního města rozhodla, že zastávky MHD už nebudou patřit externí firmě tak, jako je tomu dosud. Nové přístřešky, které se mají příští rok začít v Praze instalovat, přijdou město podle odhadu na 350 milionů korun. Investici tak musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo. „Jedná se o zakázku ve veřejném režimu, a jelikož se do limitu 50 milionů nevejdeme, budeme muset jít do zastupitelstva,“ říká radní pro správu majetku Jan Chabr.

Náklady na přechod k novému modelu zastávek dále porostou. Jednak kvůli administrativním nákladům, ale hlavně kvůli nejasnostem v původní smlouvě, která má zásadní vadu – není v ní určeno, co se stane v okamžiku, kdy skončí její platnost: „Ta smlouva s JCDecaux je mimořádně nešťastně formulovaná v  přechodných a závěrečných ustanoveních. Společnost JCDecaux je povinna provozovat současné přístřešky do 30. 6. roku 2021, ale smlouva nestanovuje, co bude potom,“ říká Jan Chabr, který je zároveň předsedou komise pro mobiliář.

KAUZA SROVNATELNÁ S OPENCARD?

Spor přitom může přerůst až do absurdních situací. Smlouva, která platila více než 25 let, ukládá současnému provozovateli odevzdat místa v původním stavu. Na spoustě míst přitom tehdy nebyly položeny ani betonové základy. „Budeme tedy vést diskuzi i o tom, které konkrétní přípojky, které konkrétní betonáže a podloží na těch jednotlivých zastávkách jsou a nebo nejsou ve vlastnictví společnosti JCDecaux,“ říká Jan Chabr. „My jsme s nimi jednali, jestli nám přístřešky prodají, společnost JCDecaux to odmítla. Chtěli jsme si přístřešky na přechodnou dobu pronajmout, to společnost JCDecaux také odmítla. Shodli jsme se pouze na tom, že bude určité přechodné období, ve kterém naplánujeme, kdy bude která zastávka odstraněna, aby následující den mohl někdo přijít a namontovat přístřešek nový.“

Pro současného provozovatele bude výhodné právě to, že nebude muset místa uvádět do původního stavu, přechodná doba by také krátce prodloužila jeho působení ve veřejném prostoru. „Stále čekáme na souhlas JCDecaux s touto variantou, stále čekáme na jasné slovo z jejich strany, zda chtějí město vydírat, nebo jestli s ním chtějí spolupracovat,“ říká primátor Zdeněk Hřib. „Kdyby na dohodu nepřistoupili, existují právní kroky a nástroje. Je to prostě záležitost, kterou se nikdo nezabýval ani v devadesátých letech, ani při prodlužování smlouvy. Bohužel jsme teď závislí na jednom dodavateli, podobně jako v dřívějších kauzách, například Opencard, kterou tady vyrobila ODS.“

SMLOUVA NA 15 LET SE MĚSTU NELÍBÍ

Pro přípravu celého projektu vznikl nový pracovní tým. Jejími členy jsou Dopravní podnik hlavního města Prahy, Technická správa komunikací a Technologie hlavního města Prahy. „Velká část z přípojek inženýrských sítí na zastávkách jsou právě kabely veřejného osvětlení, proto tedy Technologie, a co se záborů veřejného prostranství týče, k těm se musí vyjádřit Technická správa komunikací,“ říká radní Jan Chabr. „Navíc dopravní podnik sám provozuje velkou část zastávek a i ten zbytek, který provozuje společnost JCDecaux, zhruba ze čtyřiceti procent leží na dráze tramvají, to znamená, že stejně veškerá povolení a další věci s tím související jsou pod hlavičkou dopravního podniku. Velká část těch zastávek jsou vedena právě jako drážní tělesa,“ dodává Chabr.

Město již delší dobu zvažovalo, zdali jít cestou poskytnutí koncese nebo in-house řešení. Při koncesi by koncesionář vybudoval na svůj vlastní náklad zastávky, které by po skončení smlouvy přešly do vlastnictví hlavního města Prahy. Podle ekonomického modelu by ale takovou smlouvu musela Praha uzavřít na 15 let, a to byl jeden z faktorů, proč se Rada rozhodla pořídit Praze přístřešky vlastní. „To bychom zase zakonzervovali stav reklamy na dalších patnáct let, navíc smlouvou, která by byla jen obtížně vypověditelná,“ říká Jan Chabr.

POSTARÁ SE EXTERNÍ FIRMA

Mobiliář tedy bude Praha vlastnit, jeho správu ale přenechá externí firmě, která se bude o zastávky starat a městu bude platit nájem. Technické podmínky pro údržbu přístřešků a provozování reklamy by měly být známy do konce června. Pronájem by ale neměl přesahovat pět let. „Pro mě je to jeden z hlavních důvodů, proč nejít cestou koncese,“ říká primátor Zdeněk Hřib. „Patnáctiletá smlouva je pro mě neakceptovatelná, pět let je maximum, ale dokážu si představit i méně. Přístřešky chceme mít také ve vlastnictví proto, že už nikdo nechce řešit tuhle situaci, ve které jsme se teď ocitli – není vyřešen exit mechanismus ze současné smlouvy.“ 

Vlastní mobiliář by měl také městu umožnit flexibilně reagovat na vývoj na trhu reklamy. „Pakliže se jakákoliv politická reprezentace rozhodne, že sníží počet reklamních přístřešků a ve městě pak bude méně reklamy a vizuálního smogu, lze to v pětiletých intervalech regulovat lépe,“ říká Zdeněk Hřib. „Navíc když se změní situace, je možno reagovat pružně v kratších intervalech, znova jít do soutěže a vysoutěžit ty správné podmínky."

POSLEDNÍ SLOVO MÁ ZASTUPITELSTVO

O pořízení zastávek do majetku města sice rozhoduje Rada hlavního města Prahy, investice nad 50 milionů ovšem musí projednat zastupitelstvo. Rada mu bude také předkládat harmonogram přechodu na nového provozovatele, který by měl být známý definitivně do konce června. Do stejného data by také měla být vypsána veřejná zakázka na provoz mobiliáře. Nové zastávky by se měly začít instalovat v okamžiku, kdy vyprší současná smlouva, tedy 30. června 2021, kompletní obměna by měla trvat zhruba tři čtvrtě roku. „Když všechno dobře půjde, měly by poslední zastávky být vyměněny na jaře 2022,“ dodává Jan Chabr.

Novou zakázku na pronájem a údržbu městského mobiliáře chce Praha vypsat do konce března 2020. Harmonogram ukončení současné smlouvy se ale intenzivně řeší už nyní – zastávky nelze odstranit za dva dny a lidé nemohou stát na dešti. „Mělo by to fungovat ve smyslu, že vyndám jednu zastávku a hned osadím druhou,“ říká Jan Chabr. „Ode dneška připravujeme kroky k tomu, abychom dokázali zastávky vysoutěžit, a zároveň bereme do úvahy i technické detaily, které se týkají například usazení.“ Sám Chabr přitom preferoval koncesní řízení i na stavbu přístřešků, to bylo připraveno již v létě loňského roku.

MÉNĚ REKLAMY NA MOBILIÁŘI

Podle primátora Hřiba celkově reklamy na mobiliáři výrazně ubude, a to až o desítky procent. Navíc se tím, že koncese nebude uzavřena na 15 let na pevný fixní objem, naskýtá městu možnost snižovat množství vizuálního smogu. „Kdybychom měli fixní cenu na 15 let, nikdo nebude mít motivaci s vizuálním smogem nic dělat. A to by městu rozhodně neprospělo,“ říká Zdeněk Hřib. „Proto budeme koncesi soutěžit pouze na pět let, bude to jen na údržbu a provozování reklamy. V pravidelných intervalech pak může dojít k přehodnocení toho, kolik reklamy má ve městě být. Je to spojeno s určitým finančním příjmem pro město, ten ale není tak veliký, takže si můžeme položit otázku, jestli ho tady vůbec chceme.“

Současnému provozovateli každopádně končí smlouva až za rok a půl, do té doby se toho ale musí odehrát opravdu hodně. „Tohle je záležitost, kdy musíme všichni táhnout za jeden provaz. Jedná se opravdu o kauzu srovnatelnou s Opencard,“ říká Zdeněk Hřib. „Navíc je tam ještě jeden důležitý faktor. Bude zásadní, kolik ploch bude rezervováno pro účely města, aby mohlo informovat občany o věcech, které se v Praze dějí.“

Autor: flowee.cz